30 dni całkiem za darmo!

Potem zdecydujesz który pakiet Cię interesuje...

Do końca okrestu testowego:
Nie zwlekaj - wShop w 3 fajnych pakietach!
Nie myśl że gdzie indzie będzie lepiej - u nas masz gwarancje jakości!
 
 

Gotowe skórki graficzne!

Możesz wykorzystać gotową i czytelną oprawę graficzną.

Cechują się one przedewszystkim innowacyjnością, responsywnością, dynamicznym kształtem i czytelnością. Za pomocą panelu administracyjnego możesz dopasować grafikę do własnych wymagań.

Twój sklep - twoja marka!
Czy wiesz że wShop może działać pod dowolnym adresem WWW?


Twój sklep będzie taki, jak chcesz!

Twój sklep będzie szyty na miarę Twojej firmy! Zrealizuj swój projekt i przygotuj własną, unikatową koncepcję sklepu!

Masz ograniczony budżet i czas? Skorzystaj z gotowych projektów graficznych! Możesz dostosować je do własnych wymagań i oczekiwań.

Twój sklep - twoja marka!
Czy wiesz że wShop może działać pod dowolnym adresem WWW?


Pomożemy w każdym etapie tworzenia sklepu.

Czy wiesz że:

85%
klientów poleca WSHOP swoim znajomym
91%
klientów twierdzi że WSHOP jest prosty w obsłudze
 • Pomoc mailowa i telefoniczna
  zawsze chętnie pomożemy
 • Wsparcie przy wdrożeniu
  nasz zespół stworzy sklep pod Twoje dyktando
 • Dostęp do bazy dodatków
  baza wtyczek i rozszerzeń stale się powiększa
 • Jeden sklep - maksimum możliwości
  integracje i zautomatyzowane mechanizmy

Twój sklep ma wszystko, czego potrzebujesz

Ponad 200 wbudowanych funkcji obsługiwanych jednym kliknięciem. WSHOP to narzędzie, które maksymalnie ułatwia i przyspiesza handel w internecie. Ty skupiasz się wyłącznie na realizacji kolejnych zamówień i piciu kawy :-)

WSHOP to:

 • integracje z systemami aukcyjnymi
 • integracje z porównywarkami i pasażami
 • integracja z facebook
 • integracja z usługami google
 • integracja z systemami wysyłkowymi
 • integracje z systemami płatności

Co WSHOP zrobi za Ciebie?

 • Pozbiera zamówienia ze wszystkich zintegrowanych platform.
 • Powiadomi Ciebie o zamówieniu, a klienta o jego realizacji.
 • Sklep na komputerach, telefonach i tabletach!
 • Samodzielnie będzie pozycjonować Twój sklep w Google.

Kontakt

Chętnie pomagamy

Zadzwoń do nas.
Odpowiemy na każde pytanie.
Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji.

+48 501 062 783
Zobacz na żywo

Dotknij, przeklikaj i sprawdź!
Przekonaj się jak łatwy jest WSHOP.
Na co jeszcze czekasz?

Zobacz teraz
Wypróbuj bezpłatnie

Sprawdź za darmo jak to działa.
WSHOP - zero zoobowiązań i umów
Nic nie ryzykujesz

Uruchom sklep

Wypróbuj wShop przez 30 dni. Całkowicie za darmo!

Ponad to:
 • Certyfikat SSL + dedykowany IP - 400 zł brutto / rok
 • Mailing dla klientów sklepu - opłata startowa 150 zł brutto + 9 zł brutto / 1000 e-maili


Uruchom sklep:

Imię i nazwisko
Email
Telefon
Adres
Treść

Regulamin WSHOP

Regulamin określa zakres i warunki korzystania przez Abonenta ze Sklepu internetowego, stanowiącego własność WSHOP Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10, 60-476 Poznań, wpisaną do Sądu rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, zwanego dalej Usługodawcą.

§1. Definicje w rozumieniu niniejszego regulaminu
 1. Usługodawca - właściciel serwisu, tj. WSHOP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Jasielskiej 10.
 2. Abonent - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. Klient - osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym lub korzystająca z jego zasobów.
 4. Sklep internetowy - program komputerowy służący do prowadzenia sprzedaży towarów i usług przez Internet, dostępny pod odrębną nazwą domenową.
 5. Biblioteki - kody źródłowe wykorzystywane w różnych elementach serwisu, nie będące autorstwa Usługodawcy (tj. edytor tinyMCE, jQuery, colorbox)
 6. Cennik - wykaz płatnych usług zawierający opłaty jednorazowe i abonamentowe.
 7. Opłata początkowa - pierwsza opłata za abonament lub za projekt graficzny powodująca uruchomienie i udostępnienie przez Usługodawcę zasobów Sklepu internetowego
 8. Okres testowy - bezpłatny okres po założeniu Sklepu internetowego, w którym nie pobierana jest opłata abonamentowa.
 9. Pakiet graficzny - usługa polegająca na projekcie szaty graficznej sklepu oraz wdrożeniu projektów do systemu sklepu.
 10. Opłata abonamentowa - opłacane z góry przez Abonenta wynagrodzenie dla Usługodawcy zgodne z Cennikiem usług w miesięcznym okresie rozliczeniowym liczonym od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca.
 11. Transfer - ilość danych mierzona w GB przesyłanych przez Abonenta w okresie rozliczeniowym na podstawie logów serwera WWW.

§2. Oprogramowanie sklepu
 1. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do oprogramowania Sklepu internetowego wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Usługodawca oświadcza, że jest jedynym samodzielnym twórcą oprogramowania.
 3. Usługodawca oświadcza, że Biblioteki wykorzystane w oprogramowaniu używane są zgodnie z ich licencją.

§3. Warunki świadczenia usługi
 1. Zapoznanie się z Regulaminem jest integralną częścią umowy pomiędzy Usługodawcą a Abonentem zawieranej w momencie złożenia zamówienia w formie elektronicznej.
 2. Abonent może zaproponować nazwę bezpłatnej domeny z zastrzeżeniem możliwości zmiany tej nazwy na inną w przypadku, gdy w chwili zgłoszenia domena będzie już zajęta.
 3. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy świadczenia usług bez podania przyczyny.
 4. Dokonanie opłaty początkowej jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacją wszystkich jego zapisów.
 5. Abonent jest zobowiązany podać prawdziwe dane identyfikacyjne oraz informować Usługodawcę o wszelkich zmianach danych Abonenta.
 6. Abonent zobowiązany jest do korzystania z usług w sposób nie naruszający przepisów prawa kraju, w którym jest dokonywana sprzedaż, przepisów prawa własności intelektualnej, dobrych obyczajów, cudzego dobra osobistego. Naruszenie powyższych zakazów skutkuje wyłączną odpowiedzialnością Abonenta oraz natychmiastowym zawieszeniem usług.
 7. W wyjątkowych sytuacjach Usługodawca ma prawo zażądać przedstawienia w terminie 7 dni zaświadczenia o niekaralności Abonenta pod warunkiem odmowy świadczenia usług w przypadku braku otrzymania takiego zaświadczenia.
 8. Usługodawca nie odpowiada za jakość świadczenia usług Abonenta na rzecz swoich Klientów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności także za wypłacalność Abonenta wobec Klientów ani Klientów wobec Abonenta.
 9. Usługodawca nie odpowiada za osiągane poziomy sprzedaży Sklepu internetowego.
 10. Usługodawca nie dopuszcza możliwości uruchomienia sklepu i prowadzenia sprzedaży w domenie technicznej Usługodawcy (nazwa.wshop.pl). Przed zdjęciem hasła zabezpieczającego sklep w okresie testowym Abonent musi dokonać podłączenia domeny docelowej sklepu.
 11. Abonent wprowadzając zmiany do udostępnionych mechanizmów może zmieniać wygląd i funkcjonalność Oprogramowania sklepu w zakresie przewidzianym przez dany moduł.
 12. Abonent nie może udostępniać osobom trzecim korzystania z panelu administracyjnego Oprogramowania sklepu.
 13. Abonent nie może dokonywać prób łamania zabezpieczeń serwerów Usługodawcy oraz prowadzić działań, które mogą uniemożliwić, ograniczyć lub pogorszyć dostęp do usług innych Abonentów.
 14. Abonent zobowiązuje się do nie naruszania własności intelektualnej Usługodawcy w zakresie wykorzystywania rozwiązań występujących w sposób unikalny w Oprogramowaniu sklepu.
 15. Abonent upoważnia usługodawcę do umieszczenia w stopce sklepu internetowego, niezależnie od sposobu ich publikacji, oznaczeń dotyczących autorstwa w postaci tekstu lub znaku graficznego z aktywnym linkiem do strony Usługodawcy.

§4. Rozliczenia
 1. Korzystanie z usług jest odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem usług publikowanym na stronie Usługodawcy, chyba że aktualna oferta promocyjna lub testowa została zaakceptowana przez abonenta.
 2. Dokonanie zapłaty powoduje uruchomienie usługi w terminie przewidzianym w Cenniku.
 3. Po uruchomieniu usługi trwa okres testowy, w którym nie są naliczane opłaty abonamentowe. Czas trwania okresu testowego uzależniony jest od wyboru pakietu graficznego.
 4. Opłata za Pakiet graficzny dokonywana jest z góry. Prace graficzne są wykonywane w porozumieniu z Abonentem na podstawie otrzymanych wytycznych (kolorystyka, układ, inne przykładowe realizacje).
 5. Wszelkie opłaty za indywidualne funkcjonalności dokonywane są z góry na podstawie otrzymanej faktury proforma wg wcześniejszej wyceny zakresu prac.
 6. Opłata abonamentowa jest pobierana zgodnie z Cennikiem i przewidzianymi parametrami usługi w szczególności w zakresie limitów miesięcznego okresu rozliczeniowego (transfer, objętość dyskowa). Podstawą obliczania limitów jest rejestracja zdarzeń na serwerze w postaci logów.
 7. Przekroczenie ustalonego limitu w jednym miesiącu skutkuje odpowiednią dopłatą za przekroczony limit wg Cennika.
 8. Należności za usługi abonamentowe Abonent jest zobowiązany opłacać najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury proforma. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Usługodawcy.
 9. Opłaty są pobierane za bieżący miesiąc z góry na podstawie faktury proforma. Faktury proforma są przesyłane w postaci elektronicznej na kontaktowy adres email.
 10. W przypadku braku zapłaty za usługę w terminie określonym w §4. p. 8. następuje blokada dostępu do panelu administracyjnego sklepu. Wznowienie usługi następuje po uregulowaniu zaległej płatności.
 11. Brak zapłaty za usługę w ciągu 14 dni po wymaganym terminie powoduje automatyczne zawieszenie wszystkich usług: blokadę serwera oraz brak możliwości skorzystania z usług gwarancyjnych. Wznowienie świadczenia usług następuje po uregulowaniu zaległej płatności. Usługodawca może jednocześnie naliczyć dodatkową opłatę aktywacyjną zgodną z cennikiem usług dodatkowych.
 12. Abonent upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur w postaci elektronicznej zgodnie z obowiązującym prawem.

§5. Zmiany i rezygnacja z usług
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i Cenniku.
 2. Usługodawca ma obowiązek powiadomić Abonenta o planowanej zmianie Cennika z wyprzedzeniem jednego okresu rozliczeniowego.
 3. Regulamin może ulec zmianie, o czym Abonent zostanie poinformowany poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy.
 4. Nowy Regulamin obowiązuje Abonenta, jeśli w ciągu 30 dni od daty publikacji nowego Regulaminu nie oświadczy w formie pisemnej o braku akceptacji Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu jest jednoznaczne z ze złożeniem wypowiedzenia na zasadach jak w §5. p.5.
 5. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania przez Abonenta jak i Usługodawcę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
 6. Rozwiązanie umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. W trakcie okresu wypowiedzenia Abonent jak i Usługodawca mają prawo do odwołania wypowiedzenia i kontynuacji usług na zasadach aktualnego Regulaminu i Cennika.
 8. Abonent może dokonać cesji usług na podmioty trzecie za zgodą Usługodawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§6. Odpowiedzialność Usługodawcy
 1. Usługodawca zapewnia dostępność oprogramowania sklepu na poziomie 99.7% czasu w ujęciu miesięcznym.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzania okresowych prac technicznych i krótkotrwałego wyłączenia serwera w możliwie najmniej uciążliwych godzinach. Prace te nie wliczają się do czasu niedostępności Oprogramowania sklepu.
 3. Za brak dostępności oprogramowania uznaje się niedostępność lub nieprawidłowe działanie takich modułów, które blokują jakąkolwiek możliwość zapoznania się z ofertą Sklepu internetowego i składania zamówień przez Klientów.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Abonenta, szczególnie wynikające z udostępnienia osobom trzecim danych dostępowych do serwera i Oprogramowania sklepu.
 5. Usługodawca nie odpowiada za utracone korzyści Abonenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
 6. Usługodawca nie jest zobowiązany do przeszkolenia Abonenta z zakresu użytkowania Oprogramowania sklepu.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy ze wszystkich tytułów ograniczona jest do wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia z tytułu bieżącego planu abonamentowego.

§7. Gwarancja i reklamacje
 1. Usługodawca udziela gwarancji prawidłowego działania Oprogramowania sklepu na cały okres wynajmu z zastrzeżeniem §4. p. 11.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do usuwania błędów w możliwie najkrótszym terminie uzależnionym od stopnia skomplikowania błędu.
 3. Nieprawidłowe działanie Oprogramowania sklepu Abonent będzie zgłaszał na adres email: kontakt@wshop.pl.
 4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie w możliwie najkrótszym terminie. Odpowiedź zostanie wysłana na adres mailowy kontaktu technicznego Abonenta.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi lub usunięcia błędu, jeśli wymagać to będzie specjalistycznych informacji, analiz lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

§8. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie spory po wyczerpaniu procedur reklamacyjnych, a następnie polubownych, rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Regulamin obowiązuje od dnia 10-07-2014 r.

Pozostałe zapisy:
 1. Regulamin użytkowania testowego
 2. Polityka Prywatności

Funkcje WSHOP'a


Gotowe szablony - zrób to sam!

Dostosuj samodzielnie wygląd sklepu. Nie musisz do tego celu znać zasad programowania, ani specjalistycznej wiedzy. To prostrze niż zagotować wodę na herbatę ;)

Unikatowy, autorski design...

Masz niepowtarzalny pomysł? Przygotowałeś własną oprawę graficzną? I ty możesz stworzyć swój wyjątkowy i unikatowy sklep. Już dziś dołacz do właścicieli sklepów na WSHOP!

Sklep internetowy zintegrowany z allegro, ceneo, facebook, płatnościami, kurierami i innymi...

Już nie musisz ręcznie wystawiać produktów na allegro i sprawdzać zamówienia. Nie musisz także ręcznie generować wysyłki dla kurierów. Twoje płatności kartą i przelewem w mgnieniu oka na Twoim koncie. Pokaż swoje ceny w popularnych porównywarkami - właśnie taki jest WSHOP!

...a właśnie i w Google też możesz być widoczny - wysoko!

 • Allegro.pl
 • Google
 • Ceneo
 • Skąpiec
 • Sklepy24
 • DotPay
 • PayU
 • Przelewy24

Czy wiesz że z WSHOP możesz być nr 1 w GOOGLE?

WSHOP to jedno z nielicznych narzędzi które wspiera zalecenia dla webmasterów od Google. Jako nieliczni wykorzystujemy techniki które są stosowane przez wielkie firmy i organizacje.

To wszystko służy jednemu celowi - być jak najwyżej w rankingu google. Dane strukturalne, meta tagi i wiele innych - to tylko zalążek tego w co wyposażyliśmy WSHOP'a.

Narzędzia promocyjne i reklamowe

Kontakt z klientem nigdy nie był tak prosty. Promocja produktów i różnego rodzaju kampanie promocyjne to błachostka. Dzięki systemom reklam wewnętrznych i zewnętrznych możesz łatwo i skutecznie tworzyć kampanie reklamowe.

Powiadom klientów z pomocą cyklicznych newsletterów. Napisz o promocjach i wyprzedażach.

do góry